divendres, 14 de febrer de 2014

RESUM DE L´ACTA DE LA JUNTA (GENER 2014)


La Junta de l´Ampa som pares i mares que ens reunim el primer dilluns de mes per tractar  els temes que afecten a la Cooperativa de l´Escola Sant Vicenç. 
Les reunions solen durar de 19 a 21h.  
L´accès és lliure i tothom està convidat a participar. L´Escola és de tots.


RESUM DE L´ACTA DE LA JUNTA (GENER 2014)

1-S´aprova l´acta anterior

2-Situació de comptes
Es presenta l ´estat de comptes del primer trimestre. 
S´han comprat 4 pissarres digitals i  la font del pati.
En quant a activitats extraescolars, han augmentat els nens apuntats i per tant els monitors han hagut d´ augmentar en conseqüència.

3-Festa Sant Vicenç
Es prepara la logística per la bicicleta, instància a l´Ajuntament , coordinació amb la Policia, etc.
Es contracta assegurança per 120 persones.
Tota la resta de logística, gimkana, xocolata, rifa de mares de sisè, etc,  segueix el seu curs.

4-Resum Coordinadora d´Ampes
La Coordinadora d´Ampes es reuneix a la masia de Can Borrell el primer dijous de mes amb representants de la majoria de les Ampes de les Escoles Públiques de Mollet. És una plataforma de debat, posada en comú i conversa de tots els aspectes comuns que afecten a les Escoles Públiques del poble.
A la darrera reunió es parla de la idea d´ organitzar una reunió de la Coordinadora amb professors de totes les escoles públiques per recollir pluja d´idees per donar a conèixer la LOMCE i organitzar jornades de protesta.

5-Protecció de dades
La FAPAC organitzà una xerrada per explicar la llei de protecció de dades a Granollers . Hi van assistir dos membres de la Junta i exposen un resum de la llei.

6-Precs i Preguntes
S´està preparant la jornada de portes obertes a l´escola. Des de l´Ampa es pensa que l´horari no és el millor  per promocionar l´escola als pares treballadors.


No havent cap assumpte més a tractar s´aixeca la reunió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada