divendres, 19 de juny de 2015Ahir una representació de l'escola es va reunir al Parlament de Catalunya amb una comissió parlamentaria per exposar el problema que hi ha a la nostra escola des de que al juliol de 2014 Serveis Territorials va decidir eliminar un educador de la USEE.
A continuació trobareu l’escrit que es va presentar als parlamentaris i algunes fotografies.
REUNIÓ PARLAMENT DE CATALUNYA 18/06/2015

QUI SOM?

Som de l’escola pública Sant Vicenç de Mollet del Vallès.

COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA?

És una escola d’infantil i primària amb nens de 3-12 anys. A més, i el més important, és que  està orientada a atendre la diversitat i facilita la integració a tots els nens que tenen NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.

DE QUE DISPOSEM PER ATENDRE LES NEE?

Disposem de dues USEE (una creada a l’any 2004 i l’altra al 2006).  Aquestes USEE no només tenen alumnes amb NEE de Mollet, és un recurs de zona, ara hi ha nens de Mollet, de Montmeló, de La LLagosta i de Montornès.

Segons tenim entès cada USEE pot atendre entre 5-10 alumnes i ha de tenir UN MESTRE i UN EDUCADOR.

Durant aquest curs les nostres USEE han estat integrades per 7 i 8 alumnes respectivament i els recursos humans per atendre a aquests nens han sigut DOS MESTRES i UN EDUCADOR. Un educador per les dues USEE!!!!

A més, cal destacar que som l’escola de la nostra zona que agrupa als nens amb dificultats auditives i estudiants amb greus trastorns del llenguatge.

QUINA VA SER LA RESPOSTA DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT?

Ens van canviar les 37,5h de l’Educador per 10 hores de vetllador.  Ens han tret les 25 hores de contacte directe amb els nostres fills que feia l’educador més les tasques de preparació de feines, organització activitats, etc… i ens han posat un vetllador 10 hores setmanals.

QUE HEM FET FINS ARA?

-Recollida de signatures. Vam portar 1000 signatures a Serveis Territorials Vallès Oriental-Maresme.

-Escrits a Serveis Territorials explicant la situació que ha provocat aquesta decisió de suprimir la plaça d’educador.

-Demanar per e-mail (3 e-mails) i per instància amb registre d’entrada entrevista amb el Director de Serveis Territorials que no ens ha volgut rebre (adjuntem carta als diaris que vam publicar davant la impotència de no poder parlar amb el màxim responsable de la nostra zona).

- Hem portat la queixa al síndic personer de Mollet que tampoc no ens ha pogut donar solució.

-Hem utilitzat la premsa local per donar a conèixer la nostra situació

QUINES HAN ESTAT LES CONSEQÜENCIES DE SUPRIMIR LA PLAÇA D’EDUCADOR?

-        Hi ha hagut alumnes que han estat sense reforç específic dins el grup ordinari. (s’adjunta horari)

-        Els agrupaments d’alumnes en petit grup han sigut més nombrosos.

-        Ha desaparegut un suport dins de l’aula que beneficiava a tots els nens.

-        S’han suprimit activitats i projectes amb molt d'èxit per manca de personal, com el PROJECTE ESMORZARS, que va guanyar l’any passat un premi Baldiri i Reixac.

-        I el que és mes important no s’ha pogut garantir la inclusió ni el dret a l’educació de qualitat

PER QUE ESTEM AVUI AQUÍ?


Volem demanar a tots els grups parlamentaris el vostre recolzament i poder començar el proper curs amb l’EDUCADOR que ens falta i així poder garantir una educació de qualitat per als nostres fills.