dimecres, 16 de març de 2016Resum Assemblea Extraordinària de l’AMPA

 
El passat 07 de març, es va celebrar una Assemblea Extraordinaria de l’AMPA on es va aprovar la modificació del Reglament de la Cooperativa de l’escola i de la quota de la Cooperativa pel curs 2016-2017.

Els punts que s’han afegit al reglament son:

        Punt 22: Per gaudir de tots els serveis que ofereix i gestiona la Cooperativa és obligatori tenir la quota pagada abans de l’inici de curs.

        Punt 23: El pagament es farà en tres terminis, la primera setmana dels mesos de Juny, Juliol i Setembre.

       Punt 24: Les famílies que acreditin circumstàncies greus justificades (causa major) per afrontar la totalitat del pagament en els terminis acordats, s’hauran de posar en contacte amb l’AMPA abans de l’inici de curs escolar. Una comissió formada per la Junta de l’AMPA i l’equip directiu decidirà com resoldre cada cas i tractarà, en la mesura del possible, oferir una solució a aquests casos. Si es pot arribar a un compromís de pagament alternatiu acordat entre la família i el centre, la família es farà responsable de complir-lo en els terminis acordats. L’incompliment del mateix implicarà no poder gaudir dels serveis que ofereix i gestiona la cooperativa.
 
        Punt 25: No podran gaudir dels serveis de la cooperativa les famílies que mantinguin deutes de cursos anteriors. Aquestes famílies hauran de satisfer els deutes i complir amb els requeriments de pagament del curs corresponent en el mateix termini indicat a l’art. 23.
 

La quota pel curs 2016-2017 serà de 240,00 € per alumne i es pagarà en tres terminis independentment del número de germans:


1.    Primera setmana de juny: 80,00 €

2.    Primera setmana de juliol: 80,00 €

3.    Primera setmana de setembre: 80,00 €

 

dimecres, 2 de març de 2016

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Data : 7 de març
Hora: 18:00
Lloc: sala polivalent d’infantil
Hi aura servei de guarderia
. L’ordre del dia per aquesta reunió és el següent:
1-Regular gestió econòmica al Reglament de la Cooperativa.
2-Quota Cooperativa curs 2016-2017.
3-Precs i preguntes